Om

Formålet med RenFlyrejse.dk og RenBilrejse.dk er at give almindelige danskere eller virksomheder mulighed for at kompensere deres CO2-udledning med den bedste teknologi som findes i dag, nemlig træer. Beregnerne drives af Klimaskov Danmark, som en non-profit organisation, som arbejder for at fremme dansk klimaskov for at modarbejde global opvarmning og klimaforandringer.

Træerne skal plantes på Samsø i en ny klimaskov i samarbejde med førende danske eksperter og Samsø Kommune, som på sigt passer på skoven. Den får status af fredskov, som ifølge dansk skovlov betyder, at kommunen aldrig kan fælde skoven, uden at være forpligtiget til at rejse ny skov.

Vores klimakompensation er rettet mod danskere, som ikke kan undgå at flyve eller køre. På sigt er der ikke plads nok på jorden til at plante træer, hver gang vi udleder CO2. Så derfor anbefaler Klimaskov Danmark alle til at mindske deres CO2-aftryk fremfor at kompensere det.

Klimaskov Danmark er et non-profit projekt startet i maj 2019 oprindeligt under navnet renflyrejse.dk af Martin Sundstrøm, som er uddannet fysiker fra Københavns Universitet og tidligere redaktør for DR Videnskab. Følgende personer er centrale rådgivere, der har bidraget med viden og beregninger.

Advisory board

Morten Winther - Ekspert i fly-emissioner og seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Morten står bag beregningsmodellen på renbilrejse.dk, og gennemsnitsberegningen for CO2-udledning på danske indenrigsflyruter.

Vivian Kvist Johannsen - Ekspert i skoves kulstofbinding og seniorforsker ved Københavns Universitet. Vivian og hendes gruppe står bag beregningen af CO2-optag i Samsø Klimaskov, som plantes i samarbejde med Samsø Kommune.

Kontakt: info@renflyrejse.dk
Selskabsoplysninger: Klimaskov Danmark - CVR 39809575