Mød træerne

Når du køber et træ på RenFlyrejse.dk eller RenBilrejse.dk for at CO2-kompensere, bliver der plantet et nyt træ på Samsø i samarbejde med Samsø kommune, som vi indgik partnerskab med i efteråret 2020, eller et andet sted i Danmark igennem vores samarbejdspartner Growing Trees Network.

Samsø klimaskov

Vores første klimaskov på knap 9.000 træer blev plantet på Samsø ved Tranebjerg i april 2021 i samarbejde med Samsø Kommune. Skoven har status af fredskov, hvilket betyder, at de plantede træer aldrig kan fældes uden at nye skal plantes. Samsø Kommune har ansvaret for vedligeholdelse efter etableringen.

Klimaskoven på mere end 2 hektar blev designet i samarbejde med seniorforsker Vivian Kvist Johannsen fra Københavns Universitet, som er en af Danmarks førende eksperter i skoves kulstofbinding, og blev beregnet til at binde mindst 1300 tons CO2 i løbet af de første 30 år.

Klimaskoven er blandt de første skove i Danmark, med primært kulstofbinding som baggrund for etablering. Skoven er planlagt efter lokale forhold, ønsker til rekreation og biodiversitet. Det er planen, at forskerne fra Københavns Universitet skal følge klimaskovens udvikling fremover. Hvis du ønsker at besøge skoven, kan du se dens placering her. Og herunder kan du se en video fra platningen af skoven.


Tidligere skovrejsning

I vores første år frem til sommeren 2020, kompenserede brugere igennem RenFlyrejse.dk 109.353 kg CO2 svarende til 365 træer, som nu er plantet i Skævinge Folkeskov i Hillerød på Sjælland. Træerne blev plantet igennem Growing Trees Network Foundation, som vi indgik partnerskab med i maj 2019. Siden 2013 har Growing Trees plantet næsten 1.400.000 nye træer i Danmark i 13 folkeskove på statslige eller kommunale områder, hvor der er offentlig adgang.

     Læs mere om vores samarbejdspartner "Growing Trees Network Foundation" her