Mød træerne

Når du køber et træ på RenFlyrejse.dk for at CO2-kompensere, så bliver der plantet et nyt træ i Danmark igennem vores samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation, som vi indgik partnerskab med i maj 2019. Siden 2013 har Growing Trees plantet næsten 200.000 nye træer i Danmark i 13 folkeskove på statslige eller kommunale områder, hvor der er offentlig adgang.

Skovene plantes i samarbejde med Naturstyrelsen, og får status af fredskov, hvilket betyder, at de plantede træer aldrig kan fældes uden at nye skal plantes. Nedenfor kan du se placeringen af eksisterende Folkeskove. Det er enten her eller i helt nye skove, at dine træer bliver plantet, når du køber CO2-kompensation hos os. Det estimeres, at en hektar dansk løvskov i gennemsnit kan binde 1.200 tons CO2 over 100 år. Det betyder, at det kræver omkring 3 træer at binde et ton CO2, og at der går 100 år, før det er sket.


Træerne som plantes er løvskov.


     Læs mere om vores samarbejdspartner "Growing Trees Network Foundation" her